Best Bitcoin כריית השוואה. Hashflare vs בראשית כרייה
Bitcoin ענן כריית רשימת השוואה. חוזים למעלה ענן כרייה נבדקו

【תגמולים וסדרי עדיפויות】 מנגנון תמריץ להפרעה החל מיום כריית בראשית, הקרן תרכוש 5% מכלל הכורים ומפקידים אותם במגרש העקיפה. והבריכה תישאר 5% בסך הכל….


מקור על ידי UCC Official