Best Bitcoin כריית השוואה. Hashflare vs בראשית כרייה
Bitcoin ענן כריית רשימת השוואה. חוזים למעלה ענן כרייה נבדקו

מידע כללי ——————– ▪️טיקר אסימון: DIDOF ▪️אספקת אסימון מרבית: 10,000,000 ▪️סוג אסימון: ERC-20 ▪️הפצת אסימונים: מלח מראש 10%, מכירה פומבית הולנדית 30%, כרייה בראשית 40%, קְבוּצָה 10%. קרן מערכת אקולוגית 10%. …


מקור על ידי מימון דידו