Best Bitcoin כריית השוואה. Hashflare vs בראשית כרייה
Bitcoin ענן כריית רשימת השוואה. חוזים למעלה ענן כרייה נבדקו

סוחרים יודעים לא 'להתארך' כאשר תבנית המסחר הקלאסית הזו מופיעה

המשקיעים צופים בנפח המסחר ובאינדיקטורים אחרים של תנופה לצד דפוסי ערוצים יורדים כדי לאמוד טוב יותר מתי לפתוח ולסגור עסקאות.

נמצא על Cointelegraph

השאר תגובה